Ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

SCI & SSCI & Arts and Humanities
1. Normal and Abnormal Sexual Development
Chapter 9
Speroff Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility
Marc A, Fritz MD, Leon Speroff MD

2. Jinekolojik Tümörler
Bölüm 15
Epitelyal Over Kanserinde Güncel Evreleme
Akademisyen Kitapevi
Fatih Köse, Ali Ayberk Beşen, Ali Murat Sedef, Ozan Cem Güler

3. İnfertilitede Güncel Yaklaşımlar
Bölüm 25
OHSS’nin Önlenmesi İçin Stratejiler Ve Tedavi Yaklaşımları
Akademisyen Kitapevi
Şebnem Alanya Tosun, Mustafa Kemal Özel

4. Jinekolojide Temel Prensipler
Bölüm 4
Menstrual Siklus Fizyolojisi
Akademisyen Kitapevi
Cazip Üstün, Osman Fadıl Kara, Davut Güven, Emine Seda Güvendağ Güven